เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2564 ครั้งที่ 1


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา  10.00 น. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 โดยมี นายอุเทน  สิงห์ภักดี ประธานสภาเทศบาล นายจรุญ  บุญหล้า รองประธานสภาเทศบาล และนายสมัย  ภูจีวร เลขานุการสภาเทศบาล ทำหน้าที่ และมีสมาชิกสภา ทั้ง 2 เขต เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ มีนายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก นายสรรเพชญ  ภูกิ่งเงิน รองนายกเทศมนตรี และนายอุดมศิลป์  กุลาสา รองนายกเทศมนตรี คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์