เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป
 
พายุฤดูร้อนเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai 
  ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือCommunity Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด19
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รอเตียงในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จึงได้จัด...
 
  ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือCommunity Isolation เพื...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2564 ครั้งที่ 1
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ครั้งแรก
  กิจกรรมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกองอำนวยกา...
  โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ตามวิถีชุมชน
  กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนหน่อคำประชานุเครา...
  ลานกีฬาชุมชนประจำหมู่
  การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตวันที่ 14 มกราคม 2...
  ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมลงที่ตรวจดูสภาพน้ำ...
  ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมลงพื้นที่ตรวจดูสภา...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้