เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 


กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ร่วมแรงร่วมใจสร้างถนนและพัฒนาโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้งบประมาณจากผ้าป่าสามัคคีของศิษย์และชาวบ้านหน่อคำ