เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 


ลานกีฬาชุมชนประจำหมู่


เปิดบริการลานกีฬาชุมประจำหมู่บ้านให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปใช้เล่นกี่ฬาและออกกำลังกายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน