เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ห้วยเม็ก