เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลจำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 21 เม.ย. 2566 ]4
2 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]5
3 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
4 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]5
5 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
6 รายละเอียดค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 21 เม.ย. 2566 ]5
7 รายละเอียดค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 21 เม.ย. 2566 ]4
8 รายละเอียดค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 21 เม.ย. 2566 ]4
9 ส่วนที่อ2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
10 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย [ 21 เม.ย. 2566 ]5
11 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 21 เม.ย. 2566 ]4
12 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]5
13 งบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
14 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
15 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
16 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
18 รายละเอียดเงินเดือน ค่าตอบแทน บุคลากร [ 21 เม.ย. 2566 ]5
19 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]4
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]144
 
หน้า 1|2