เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
E-service

การบริการ E-Service

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

เทศบาลตำบลห้วยเม็ก  อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบฟอร์มการขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะ

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)แบบฟอร์มการขอน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)