เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก นำโดยนายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก ได้ดำเนินการจัดโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมนุม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ณ ลานจัดงานหนองใหญ่ห้วยเม็ก  อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-04-12
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-05
2023-04-05
2023-04-05
2023-04-04
2023-04-03