เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น. นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในงานวันคาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า)

2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08