เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

2024-02-22
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-01-29
2024-01-28
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-26