เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

2024-02-22
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-01-29
2024-01-28
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-26