เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก ได้สั่งการให้งานปรับปรุงภูมิทัศน์ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08