เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยเม็ก เข้าร่วมโครงการปันสุขผู้สูงวัยสานสายใยกาฬสินธุ์ 4.0


วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก กล่าวพบปะกับโรงเรียนผู้สูงอายุและมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการปันสุขผู้สูงวัยสานสายใยกาฬสินธุ์ 4.0 (กิจกรรมส่งเสริมด้านสังคมและนันทนาการผู้สูงอายุการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในการเต้นบาร์สโลบด้วยผ้าขาวม้า) โดยมี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยเม็กเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08