ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]
............................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.ย. 2564 ]
............................................................................