วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุงานสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างรถขุดดินวางท่อ และเกรดดินเพื่อเปิดทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง